Truckservis spol. s r.o. pripravuje pre školský rok 2015/2016 v rámci projektu systému duálneho vzdelávania študijné odbory

2487H01 autoopravár – mechanik 2487H02 autoopravár – elektrikár

UČEBNÁ ZMLUVA
Garancia absolvovania odborného výcviku počas celých troch rokov v značkovom servise Truckservis Trnava.

MOTIVÁCIA
Od prvého ročníka bude žiak členom profesionálneho tímu so všetkými výhodami. Finančná motivácia – vreckové a odmena za produktívnu prácu.

ŠTIPENDIUM
Možnosť získať štipendijnú zmluvu, ktorá bude garantovať pracovné miesto po úspešnom absolvovaní záverečných skúšok.

PRAKTICKÉ VYUČOVANIE
Prebieha na najnovších zariadeniach s využitím najmodernejších technológií pod vedením skúsených odborníkov. Individuálna forma výuky

POMER
Pomer praktického a teoretického vyučovania je 60% prax a 40% teória.

ČO MÁ PRETO UROBIŤ?
Kontaktujte nás mailom na servis@truckservis.sk alebo zavolajte na 033/5584042